SSR Godkänd besiktning

Sveriges sotare har sedan länge besiktat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av sotarnas verksamhet.
Syfte med branschstandarden

SSR GODKÄND BESIKTNING har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Sotarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning. Det finns mycket som kan orsaka en brand. Men det som sotarna kan förebygga, det ska också förebyggas.

·         SSR GODKÄND BESIKTNING får bara utföras av företag som är anslutna till Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

·         Enbart utbildade skorstensfejartekniker som genomgått en utbildning inom SSR GODKÄND BESIKTNING får utföra besiktningar enligt branschstandarden.

Installationsbesiktning

När du har installerat en ny eldstad eller bytt en befintlig eldstad så gör vi en installationsbesiktning. Vi är naturligtvis behjälpliga under hela fasen från rådgivning till slutbesked från byggnadskontoret. 

Statusbesiktning

När du är osäker på eldstadens och rökkanalens skick, så kan du göra en statusbesiktning. Där får du en heltäckande besiktning och svar på statusen för eldstaden och skorstenen.

Överlåtelsebesiktning

Om du ska köpa en eller sälja en fastighet så kan du göra en överlåtelsebesiktning.