Priser för sotning och brandskyddskontroll

Sotning lokaleldstad fast boende:

Objekt. 1: 627 kr inkl moms

Objekt utöver objekt.1: 436 kr st inkl moms

 

Sotning lokaleldstad fritidsboende:

Objekt. 1: 722 kr inkl moms

Objekt utöver objekt.1: 436 kr st inkl moms

 

Sotning värmepanna upp till 60kw:

Objekt. 1: 661kr inkl moms


Brandskyddskontroll:

Objekt 1: 907,5 kr inkl moms

Objekt utöver objekt.1: 337 kr st inkl moms

 

Objekt = eldstad med rökkanal.

Priserna bestäms via en upphandling med respektive kommun samt höjs årligen via en indexuppräkning.

Extra debitering kommer att ske vid:

Ej tillträde till fastigheten eller försent avbokad tid, senast 1 vardag innan kostar 191 kr ink moms

Faktura skickas efter utfört arbete.