Att tänka på inför ett besök av sotaren

OBS Att tänka på innan sotningsbesök:
....att markstege ska finnas tillgänglig, den behöver dock ej vara uppställd.
....att takskyddsanordningar såsom väggstege, markstege, glidskydd och takstege är i gott skick
.....att ömtåliga saker kring eldstaden bör vara bortplockade.
....att vid sotning behöver vi komma fram till eldstaden samt sotluckor som eventuellt finns i angränsade utrymmen.
....att täck gärna golvet fram till samt runt eldstad.
....att eldning ej sker ca 5 timmar innan aviserad tid för sotning.
Sotningen kommer att ske enligt arbetsmiljösäkersotning vilket innebär trycksatt rökkanal som rengörs med roterande stavar i de flesta fall nerifrån.


OBS Att tänka på inför besök av brandskyddskontrollanten:
....att elda inte, inför och under den aviserade tiden.
....att pelletsbrännare, oljebrännare är avslagna på den aviserade tiden, samt att igen eld finns i eldstaden.
....att alla utrymmen skorstenen passerar måste kontrolleras, detta gäller även vinden. Var vänlig och avlägsna getingar, bin mm på vindsluckor och liknande då detta kan innebära fara för kontrollanten.
....att skorstenarna också skall kontrolleras från taket.
....att på vintern, vara vänlig och skotta fram till uppstigningsplatsen.
....att kontrollera att takskyddsanordningar såsom väggstege, markstege, glidskydd och takstege är i gott skick, tänk på att dessa ska finns för säker uppstigning till skorsten.