Sotning


Varför ska det sotas?

Sotning är en viktig del i förebyggandet av bränder. Att sota innebär att man tar bort eventuell brännbar beläggning i skorstenar och eldstäder för att minimera brandrisken. Enligt Lagen om skydd mot olyckor är vi skyldiga att utföra sotning på alla anläggningar som är i bruk. Läs mer om sotning genom att klicka på bilden.

Att tänka på inför ett besök av sotarn.

Uppdrag.

Vi utför sotning på uppdrag av Mjölby & Boxholms kommun. Sotningen sker med intervaller enligt respektive kommun.

Klicka på bilden för att komma till Räddningstjänstens hemsida.

Vi utför all sotning enligt arbetsmiljösäker sotning vilket innebär att vi sotar med roterande undertryckssotning. Ca 95 % av all sotning sker underifrån. Läs mer om arbetsmiljösäker sotning genom följa länken.

Boka om tid

Har du fått en tid som inte passar, följ länken eller klicka på bilden för att boka om tiden. Du kan även ringa till kontoret vardagar mellan kl 08,00 - 12,00 eller maila till sotarn@mjolbysot.se


Priser för sotning.